PATH kjole Libertine Libertine PATH Libertine PATH Libertine Libertine Fotsid Fotsid Libertine Fotsid kjole Libertine kjole Hgfxg60 PATH kjole Libertine Libertine PATH Libertine PATH Libertine Libertine Fotsid Fotsid Libertine Fotsid kjole Libertine kjole Hgfxg60 PATH kjole Libertine Libertine PATH Libertine PATH Libertine Libertine Fotsid Fotsid Libertine Fotsid kjole Libertine kjole Hgfxg60 PATH kjole Libertine Libertine PATH Libertine PATH Libertine Libertine Fotsid Fotsid Libertine Fotsid kjole Libertine kjole Hgfxg60 PATH kjole Libertine Libertine PATH Libertine PATH Libertine Libertine Fotsid Fotsid Libertine Fotsid kjole Libertine kjole Hgfxg60
Hverdagskjole Lauren MATTE VALLI Ralph Lauren f0Iq0r Cocktailkjole Ralph Lauren Lauren Lauren Ralph RIUXqz PATH kjole Libertine Libertine Fotsid Libertine Fotsid Libertine PATH Libertine kjole Fotsid Libertine kjole Libertine PATH Libertine Libertine PATH Libertine Fotsid kjole PATH kjole PATH Fotsid Libertine Libertine Fotsid Libertine Libertine kjole Fotsid Libertine kjole kjole Libertine PATH Libertine Libertine Libertine PATH Libertine Fotsid Fotsid Libertine PATH kjole
Jumpsuit CLOSED POPPY POPPY CLOSED Jumpsuit CLOSED nZqqY1WwC

Industriens virtuelle virkelighet

I fremtidens industri har digitalisering overtatt. Den virtuelle og virkelige verden har smeltet sammen, og design av produkter gjøres nå virtuelt. Industriproduksjon er hentet hjem fra lavkostland og produktiviteten har økt betydelig.I en verden med stadig mer krevende markedsutsikter er bedrifter hele tiden nødt til å drive frem innovasjon og finne nye måter å jobbe smartere på. Ved hjelp av digitalisering kan industrien øke sin produktivitet og redusere ”time to market”.


Kravstore kunder
I fremtidens marked vil det stilles helt andre krav til at nye produkter skal komme raskt og rimelig på markedet. Industrien må derfor produsere nye produkter stadig raskere.
Kundene vil dessuten stadig kreve nye og skreddersydde produkter. Det stiller enorme krav til fleksibilitet i produksjonen, og individuell masseproduksjon. Evnen til å omstille produksjonen raskt vil derfor bli helt avgjørende i morgendagens marked.


4 Selected SLFYILA 3 Skjorte Femme rYqtFYFabrikker på autopilot
I fremtiden vil norsk industri være preget av smarte fabrikker. Maskiner snakker med maskiner, og fabrikken styrer nærmest seg selv. Menneskene bruker i stedet sin tid på design, planlegging og overvåkning. 
I smarte fabrikker vil maskinene kommunisere direkte med produktene. Alt som skal produseres blir utstyrt med en sensor som forteller hvordan det skal brukes og hvilke deler som skal bygges rundt produktet.


Virtuell design
I fremtidens fabrikker designes også alle nye produkter helt virtuelt. Dermed slipper man å produsere en prototype for å kunne teste den, og det er enkelt å gå tilbake for å gjøre endringer. Dette sparer tid og penger.
Fordelen er at det tar svært kort tid fra et produkt er designet virtuelt, til det ferdige produktet er produsert. Under produksjon snakker maskiner med maskiner, og den virtuelle verden har smeltet sammen med den virkelige.Fortsatt behov for mennesker
Den gode nyheten er at selv om maskinene i fremtiden gjør mye av den jobben som mennesker gjorde tidligere, så er det fremdeles stort behov for menneskelig kompetanse. Menneskers skaperevne kombinert med maskiners kapasitet er nøkkelen til en produktiv og effektiv industri. I dag kaller vi det en digital revolusjon. I fremtiden kaller vi det smart industri.


PATH kjole kjole PATH Libertine Libertine PATH Libertine Fotsid Libertine Libertine kjole Fotsid Libertine Libertine Fotsid
Overmateriale: 100% ull